Behöver vi en fastighetsmäklare? Vilken mäklare skall vi välja?

Kan man köpa hus utan mäklare? Behöver vi en fastighetsmäklare?

Så här formulerar sig Mäklarsamfundet:

”En fastighetsaffär kan se enkel ut, och är den också i många fall, men erfarenheten visar att alltför många gånger innehåller den ‘enkla’ affären delar som lekmän varken kan bedöma eller hantera. Konsekvenserna av detta blir nästan alltid ekonomiska – till köparens eller säljarens nackdel. Den ‘enkla’ affären leder inte alltid till bästa möjliga pris. Alla framgångsrika människor utnyttjar experter när de gör stora affärer. Låt därför inte ditt livs affär bli en dålig affär.”

mf


Det är viktigt att känna trygghet i den stora affär som ett husköp innebär. Många väljer därför att anlita en mäklare. Ett skäl att anlita en mäklare är att han/hon har erfarenhet av att göra husaffärer. Dessutom är mäklaren skyldig att:

  • ge en beskrivning av huset med uppgift om lån, räntor, driftskostnader, bostads- och tomtyta med mera.
  • tala om för dig att du är skyldig att undersöka huset.
  • tala om för säljaren att denna ska ge köparen korrekta uppgifter om huset.
  • göra en kostnadskalkyl för hur mycket det kommer att kosta dig att bo i huset.Det finns också många goda exempel på där husaffär genomförts utan att mäklare varit inkopplad. Om du väljer att sälja/köpa utan mäklare bör du alltid anlita en bank (eller en mäklare) för att upprätta köpeavtal och andra handlingar korrekt, men även för att få penningtransaktion genomförd på ett säkert sätt för båda parter. Detta sker normalt på ett bankkontor.

Som alltid är det viktigt att ha ordentligt på fötterna om det blir diskussion, tvist eller om problem skulle uppstå. Men som sagt…det är en stor affär…..Fatta beslut utifrån din egen situation. En annan aspekt är att det kanske kan vara värt att betala mäklaren för att slippa att själv visa runt hugade spekulanter ett tjugotal gånger…

Om du väljer att anlita mäklare tänk då på att alltid kontrollera så att mäklaren är auktoriserad och seriös. Tala gärna med vänner och bekanta så kan du säkert få tips på seriösa och kompetenta mäklare eller titta på mäklarsamfundets lista över mäklare i ditt närområde. Om du är köpare har du naturligtvis inte alltid möjlighet att styra vilken mäklare som just har ditt hus till försäljning så då är situationen en annan.

När man ska välja mäklare är det viktigt att känna förtroende för den du anlitar. Du kommer att betala rätt mycket pengar till honom eller henne. Välj någon du tror kan sälja ditt hus till ett bra pris, som arbetar seriöst och som du kan prata med. Då har du goda förutsättningar att bli nöjd.