Husförsäkring? Försäkring mot dolda fel?

fskrÖverlåtelseförsäkring – för köparen
Vill du gardera dig mot framtida problem med dolda fel finns i flera försäkringsbolag möjlighet att teckna en speciell överlåtelseförsäkring (kallas ibland även ägarbytesförsäkring). Försäkringen täcker skador som uppstår på grund av dolda fel som inte gått att upptäcka vid en normal besiktning.

Ägarbytesförsäkringen, eller försäkring mot dolda fel,  ger dig som köpare möjlighet att få ersättning för fel i fastigheten. Försäkringsbolaget gör en riskbesiktning av din tänkta villa och upprättar ett riskbesiktningsprotokoll som utvisar de brister och fel i fastigheten som inte kommer att omfattas av försäkringen. Vissa undantag får man som regel i denna typ av försäkring.


Överlåtelseförsäkring – för säljaren
Även säljaren kan teckna en överlåtelseförsäkring. Denna tar då över säljarens ersättningsansvar vid dolda fel.

Villaförsäkring
Glöm inte bort att du bör teckna en villaförsäkring för både fastigheten (fast egendom) och en hemförsäkring för dina saker (lös egendom) och ditt ansvar. Ring ditt försäkringsbolag och teckna försäkring fr.o.m. den dag du övertar villan. Detta är viktigt och ofta något banken kräver för att du ska kunna få lån på fastigheten.