Huspriset – vad är rätt pris? Hur mycket har vi råd att betala?

Hur mycket kan vi betala för huset? Vad är rätt pris? Ja, i vilken prisklass ni kan köpa hus beror på flera faktorer:

  • bnkHushållets gemensamma inkomster
  • Kontantinsats
  • Kostnader för ränta, amortering, skatt och drift av huset
  • Hushållets övriga utgifter

Detta beräknas normalt schablonmässigt av banker och/eller mäklare. Så du har möjlighet att få goda håll från flera håll. Tänk alltid på att det i slutändan är du som fattar beslutet – och att det är du som ska betala. Ha därför alltid en viss marginal när du köper hus. Vet du om att ni idag har extremt höga utgifter för kläder och resor – se då till att köpa ett hus i en prisklass där ni får kvar så mycket att ni kan leva på samma sätt som tidigare. Annars krävs att ni förändrar er livsstil och håller igen, vilket kan kännas besvärligt.Det är också bra att känna till att kostnaderna för att bo i ert nya hus består av fler delar:

  • png1Låneräntor och amorteringar på lånen.
  • Tomträttsavgäld om kommunen äger tomten.
  • Fastighetsskatt baserat på husets taxeringsvärde. Detta ändras över tid – beroende av politiska beslut.
  • Värme, vatten, el, sotning, sophämtning, villaförsäkring, årsavgift till eventu­ell samfällighet, underhåll, reparatio­ner med mera.

OBS! Ni får göra skatteavdrag för låneräntorna och tomträttsavgälden. Men även detta får ni räkna med förändras över tid beroende på vilka politiker vi har.