Juridisk hjälp när du köper eller säljer ditt hus

paragrafIbland kan det behövas juridisk hjälp i samband med att du köper eller säljer ditt hus.

Vid husköp

Vid ett husköp där allt går som det ska och inga särskilda problem dyker upp i samband med husköpet behöver du normalt ingen jurist. Om det finns särskilda förhållanden som kräver juridisk kompetens vid t.ex. upprättande av köpeavtal eller annan dokumentation kan det naturligtvis vara lämpligt att anlita expertis. En seriös mäklare kan ge råd om när detta krävs.

Eventuella tvister

Tvister om fel i fastighe­ter är ofta komplicerade. Ta gärna kontakt med en advokat för ett rådgivningssam­tal, speciellt om det är kostsamt att rätta till felet.

Tvister kan naturligtvis finnas mellan köpare och säljare men även mellan mäklare och säljare/köpare eller mellan besiktningsman och köpare kan förekomma.

Beträffande tvist om ersättning ur mäk­larens an­svarsförsäkring: se texten om mäklarens skyldigheter.Konsumentverket och Boverket har en bra webbsida som är innehållsrik. Läs gärna mer där: http://www.omboende.se