Köpekontrakt vid husköp

köpekontraktEtt köpekontrakt eller köpeavtal är centralt när du ska köpa en fastighet eller ett eget hus.

Första överenskommelsen

När du och säljaren är överens om pris, villkor och tillträdesdatum så skriver ni ett köpekontrakt, där båda parter förbinder sig att fullfölja affären. Vid denna tidpunkt betalar du vanligen en handpenning. Om du hoppar av köpet kan säljaren kräva ersättning för de merkostnader den uteblivna affären medfört. Dessa tas från den handpeng du erlagt.

Har du och säljaren kommit överens om speciella villkor, exempelvis på saker som ska ingå i köpet eller om köpet ska kunna hävas av olika skäl, så skall det anges i köpekontraktet.

Observera att en muntlig överenskommelse inte gäller. Både säljare och köpare har sin fulla rätt att hoppa av affären innan avtal är skrivet. Det räcker inte att ta ihand. Därför sker oftast avtalsskrivning relativt snabbt när båda parter väl bestämt sig och kommit överens.Vid överlåtelsen

ktPå tillträdesdagen undertecknas köpebrevet av säljare och köpare och då löses även befintliga lån som säljaren har på fastigheten. Köpebrevet utgör ett kvitto på att huset är betalt och används sedan som underlag för lagfart.

Köper du hus via mäklare hjälper denne till med att upprätta alla nödvändiga handlingar. Då är det relativt enkelt. Svarar säljaren själv för försäljningen är det en fördel om affären kan göras upp med hjälp av en erfaren jurist eller bankman, eftersom det är viktigt att alla handlingar fylls i på rätt sätt. Det handlar om ett juridiskt bindande dokument och det måste vara korrekt både utifrån säljaren och köparens perspektiv.