Gas för uppvärmning eller matlagning

Gas kan användas både som uppvärmningskälla och som bränsle vid matlagning.

Uppvärmning med Gas

Om du bor i en kommun i ett område där det finns möjlighet att dra in gas är det möjligt för dig att använda stadsgas som uppvärmningskälla i en gaspanna. En fördel med denna lösning är dess höga verkningsgrad, som minimerar sotningsbehovet. Hög leveranssäkerhet utan förbeställning och utrustningens långa livslängd, samtidigt som underhållskostnaderna är låga, är ytterligare argument för stadsgas. Har du gas indragen i din fastighet kan du även ansluta till exempel en gasspis, en gaseldad öppen spis eller infravärme.

Gas som bränsle vid matlagning

gasFör många stadsbor är gas ett självklart spisbränsle eftersom de har en gasspis i sin lägenhet eller i sitt hus. Spisen får upp värmen snabbt och reagerar direkt på en höjning eller sänkning av temperaturen. Nya gasspisar är både enkla och säkra. Alla nya gasspisar och gashällar har så kallad tändsäkring vilket innebär att gasen stryps om lågan skulle slockna. En annan fördel är att lågan regleras steglöst utan eftervärme. Gasspisar har dessutom längre livslängd än elspisar. Ingen kock vill byta bort sin gasspis!

Gas anses som ett miljövänligt alternativ.