Legionella och legionellabakterier

legionellaLegionella eller legionellabakterier kan i vissa fall spridas i rörledningar. Detta kan leda till uppkomst av legionellasjuka.

Legionellabakterierna trivs bäst i ca 40 graders temperatur. Ju större och mer komplicerade vattenledningssystem du har desto större är risken för legionella. Undvik så kallade blindledningar där det riskerar bli stillastående vatten. Om du har dåligt utformade ledningar där du har stillastående vatten i vissa delar av systemet ökar risken för uppkomst av legionellabakterier.

Legionella sprids i vattendimma/vattenånga. Det är framförallt i duschar spridning sker, men även i bubbelbad kan vattendimma skapas. Enligt Boverket får inte temperaturen understiga 50 grader i din kran. Dock får vattnet inte överstiga 65 grader – då är risken att du skållar dig. Eftersom du har en viss värmeförlust på vägen från varmvattenberedare eller värmeväxlare bör temperaturen ligga lägst på 60 grader – kanske högre om du har långa rörledningar.

Huvudregeln är att att se till att ha riktigt varmt vatten i varmvattenledningarna och riktigt kallt vatten i kallvattensystemet – då är risken för legionella mycket liten.

Störst risk att drabbas av legionellasjuka löper äldre personer samt personer med nedsatt immunförsvar.