Vatten & avlopp

Länsstyrelsen lär ha skrivit att ”fungerande system för el, vatten, avlopp och värme utgör grundläggande förutsättningar för människors möjlighet att kunna överleva”. Och visst – för dig som villaägare är vatten & avlopp verkligt viktiga funktioner. Därför vill vi titta närmare på dessa.

Vatten

vattenFör oss i Sverige är det ofta självklart att vi ska ha ett bra dricksvatten. Det talas dock ibland om att rent vatten i framtiden riskerar bli en bristvara. Du som äger en villa i tätort eller har indraget kommunalt vatten köper vattentillförsel och vattnet direkt av kommunen.

Du som har en fastighet utanför tätort får ofta själv sköta denna del genom att hantera en grävd eller borrad brunn. I det senare fallet krävs en bättre kontroll av vattenkvaliteten av dig som villaägare. Du får ta ansvar för och också kontrollera din vattenkvaliteten på egen hand.  Detta är annars någon som sköts centralt i respektive kommunen i det fall man är ansluten till ett kommunalt vattennät.

Ibland kan en grävd eller borrad brunn kräva att du installerar ett vattenfilter eftersom vattenkvaliteten annars blir för dålig.

En annan risk med egen brunn (grävd eller borrad) är att din egna brunn faktiskt kan sina. Vissa år är det låga nivåer av grundvatten och det kan direkt påverka dig som har en egen brunn. Har man en grävd brunn som sinar kan den behöva rengöras eller kanske fördjupas. Annars kan alternativet med en borrad brunn vara aktuellt.
Avlopp

avloppAvlopp fungerar på ett liknande sätt. I tätbebyggt område har du oftast möjlighet att ansluta dig till det kommunala avloppet. På landsbygden får du ofta hantera ditt avlopp på egen hand genom att exempelvis ha en trekammarebrunn. En egen avloppsbrunn kräver regelbunden slamsugning som sker av särskild lastbil som kommer hem till dig ett par gånger per år och slamsuger så att du inte riskerar att få stopp i systemet.

Köper du istället ett hus med septitank (även kallad sluten tank) får du regelbundet tömma denna. Att tömma en septitank blir normalt dyrare än om du har en trekammarbrunn, som mer sällan behöver slamsugas.

Lägsta nivån på avlopp är en s.k. stenkista. Denna typ av avlopp finns framförallt i fritidshus och är inte något godkänt avlopp om du t.ex. har toalett eller tvättmaskin i ditt hus. En stenkista fungerar enbart för handdisk och vatten från dusch eller handfat.

Bor du i närheten av ett vattendrag kan du räkna med att kommunen framöver vill att du uppgraderar ditt avlopp så att det är väl fungerande. Detta med hänsyn till att våra sjö- och vattendrag inte ska smutsas ner.

I många kommuner pågår en utbyggnad av VA-nätet vilket innebär att även hus på landsbygden ska anslutas till avloppsnätet. Ofta medför detta en kostnad för den som äger fastigheten. Kolla därför alltid upp vad som gäller just i ditt område innan du köper ett hus.

Rörledningssystemet när du har kommunalt vatten och avlopp

Det är viktigt att känna till att även om du har kommunalt vatten och avlopp innebär dessa rörledningar en viktig fråga för dig som är husägare. Alla vatten- och avloppsledningar från din tomtgräns och in i ditt hus är ditt ansvar. Underhåll av detta ledningssystem är viktigt och brister kan bli kostsamma för dig. Läckage kan ge mögel, röta eller vattenskador (och högre vattenkostnad). Även om du har försäkring som täcker skador innebär vattenläckage mycket arbete och mycket stök i ditt hem för att återställa skadan.

Tänk därför på att ha kontroll på dina vatten- och avloppsrör. Och om du gräver upp trädgården för att lägga nya plattor eller om du dränerar runt huset kan det vara läge att samtidigt byta ut gamla vatten- och/eller avloppsledning som går in från gatan till ditt hus. Framförallt gäller detta om du är ägare till en äldre fastighet.

Ibland kan du få stopp i avloppet. Detta kan ske inne i huset, men även mellan ditt hus och tomtgränsen. Då kan du behöva kontakta en rörmokare eller ”slamsugare” som kommer och rensar ditt avloppsrör. Detta får du som husägare bekosta.

Är det stopp i kommunens ledningar ute i gatan (utanför din tomtgräns) får däremot kommunen betala. Så det är viktigt att underhålla sina ledningar och se till att de fungerar.