Vatten & avlopp

Länsstyrelsen lär ha skrivit att ”fungerande system för el, vatten, avlopp och värme utgör grundläggande förutsättningar för människors möjlighet att kunna överleva”. Och visst – för dig som villaägare är vatten & avlopp verkligt viktiga funktioner.

Vatten

vattenFör oss i Sverige är det självklart med ett bra dricksvatten. Det talas dock om att rent vatten i framtiden riskerar bli en bristvara. Du som äger en villa i tätort eller har indraget kommunalt vatten köper vattentillförsel och vattnet direkt av kommunen.

Du som har en fastighet utanför tätort får ofta själv sköta denna del genom att hantera en grävd eller borrad brunn. I det senare fallet krävs en bättre kontroll av vattenkvaliteten av dig som villaägare. Du får hantera vattenkvaliteten själv – någon som annars sköts centralt i kommunen.

Ibland kan en grävd eller borrad brunn kräva att du installerar ett vattenfilter eftersom vattenkvaliteten annars blir för dålig.


Avlopp

avloppAvlopp fungerar på ett liknande sätt. I tätbebyggt område har du oftast möjlighet att ansluta dig till det kommunala avloppet. På landsbygden får du ofta hantera ditt avlopp genom t.ex. en trekammarebrunn. En egen avloppsbrunn kräver regelbunden slamsugning som sker av särskild lastbil som kommer hem till dig ett par gånger per år och slamsuger så att du inte riskerar att få stopp i systemet.

Köper du ett hus med septitank får du regelbundet tömma denna. Det blir normalt dyrare än om du har en trekammarbrunn, som mer sällan behöver slamsugas. Lägsta nivån på avlopp är en s.k. stenkista. Denna typ av avlopp finns framförallt i fritidshus och är inte något godkänt avlopp om du t.ex. har toalett eller tvättmaskin i ditt hus.

Bor du i närheten av ett vattendrag kan du räkna med att kommunen vill att du uppgraderar ditt avlopp så att det är väl fungerande. Detta med hänsyn till att våra sjö- och vattendrag inte skall smutsas ner.

Rörledningssystemet

Det är viktigt att känna till att även om du har kommunalt vatten och avlopp innebär vatten och avlopp viktiga frågor för dig som är husägare. Alla vatten- och avloppsledningar från din tomtgräns och in i ditt hus är ditt ansvar. Underhåll av detta ledningssystem är viktigt och brister kan bli kostsamma för dig. Läckage kan ge mögel, röta eller vattenskador. Även om du har försäkring som täcker innebär detta mycket arbete och mycket stök i ditt hem för att återställa skadan.

Tänk därför på att ha kontroll på dina vatten- och avloppsrör. Och om du gräver upp trädgården för att lägga nya plattor eller om du dränerar runt huset kan det vara läge att byta ut gamla vatten- och/eller avloppsledning som går in från gatan till ditt hus. Framförallt om du är ägare till en äldre fastighet.

Ibland kan du få stopp i avloppet. Det kan ske inne i huset, men även mellan ditt hus och tomtgränsen. Då kan du behöva kontakta en ”slamsugare” som kommer och rensar ditt avloppsrör.