Eget hus - start
KÖPA EGET HUS
ÄGA ETT HUS
HYRA UT
SÄLJA HUSET
Länkar
e-mail meKöpeavtal vid husköp

Första överenskommelsen

När du och säljaren är överens om pris, villkor och tillträdesdatum så skriver ni ett köpekontrakt, där båda parter förbinder sig att fullfölja affären.  Vid denna tidpunkt betalar du vanligen en handpenning. Om du hoppar av köpet kan säljaren kräva ersättning för de merkostnader den uteblivna affären medfört. Dessa tas från den handpeng du erlagt.

Har du och säljaren kommit överens om speciella villkor, exempelvis på saker som ska ingå i köpet eller om köpet ska kunna hävas av olika skäl, så skall de anges i köpekontraktet.

Vid överlåtelsen

På tillträdesdagen undertecknas köpebrevet av säljare och köpare och då löses även befintliga lån på fastigheten. Köpebrevet utgör ett kvitto på att huset är betalt och används sedan som underlag för lagfart.

Köper du hus via mäklare hjälper denne till med att upprätta alla nödvändiga handlingar. Svarar säljaren själv för försäljningen är det en fördel om affären kan göras upp med hjälp av en erfaren jurist eller bankman, eftersom det är viktigt att alla handlingar fylls i på rätt sätt.

Tillbaka till Köpa hus

  

 

|Eget hus - start| |KÖPA EGET HUS| |ÄGA ETT HUS| |HYRA UT| |SÄLJA HUSET| |Länkar|